Copyright © 2014  SRICHAROEN PROGRESS CO., LTD.

บริษัท ศรีเจริญ โปรเกรส จำกัด

ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปีพ.ศ. 2551 โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนองตอบต่อความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์

อุปกรณ์แพ็คกิ้งทุกชนิด อุปกรณ์คลีนรูมและวัสดุอุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และความสำคัญในเรื่องของภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ควบคู่กันมา
โดยตลอดด้วยเหตุนี้เราจึงเสาะแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุดโดยรูปลักษณ์ของสินค้าที่เรานำเสนอนั้น มีทั้งที่เป็นรูปแบบ

มาตรฐานในท้องตลาด และประเภทรูปแบบเฉพาะเพื่อสนองตอบต่อลูกค้าที่ต้องการรายละเอียด

เป็นพิเศษเฉพาะผลิตภัณฑ์ และพร้อมที่จะมอบความพึงพอใจ สูงสุดแก่ทุกท่าน ซึ่งทำให้เราได้รับ

ความไว้วางใจจากลูกค้าของเราเสมอมาไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ ผู้ผลิตชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิคส์ ธุรกิจการก่อสร้างสินค้าเครื่องใช้ประจำวัน และอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อส่งออก